پروگرامر KTM OBD

0 ‎ریال
بدون مالیات

پروگرامر KTM OBD

دستگاه پروگرامر KTM OBD با پشتیبانی از ایسیو های ژاپنی.

 

گارانتی آرامیس کار

 

بسته بندی و ارسال سریع

 

پشتیبانی و خدمات حرفه ای

پروگرامر KTM OBD

دستگاه پروگرامر KTM OBD دستگاهی برای خواندن ، نوشتن و حذف خطاهای ایسیو از طریق OBD میباشد, این دستگاه عمدتا برای ایسیو خودرو های ژاپنی کاربرد دارد. از مزایای این دستگاه میتوان به امکان پروگرام کردن ایسیو گیربکس تعدادی از خودرو ها اشاره کرد.

لیست ایسیو گیربکس های قابل اجرا با KTM OBD

For Ford Focus 3: 1.0L Ecoboost 2015+ GTDI 100/125PS [DA6A] (MED17) (OBD)

For Ford Focus 3: 1.5L Ecoboost 2015+ GTDI 150/180PS [FV6A] (EMS2510/EMS2511) (OBD)

For Ford Kuga 2: 1.6L Ecoboost GTDI AT 150/182PS (MEDG17) (OBD)

For Ford Kuga 2: 1.5L Ecoboost 2015+ GTDI 150/180PS [FV6A] (EMS2510/EMS2511) (OBD)

For Ford Kuga 2: 2.5L Duratec Ti-VCT 150/171PS (OBD)

For Ford Kuga 2: 2.5L Duratec Ti-VCT MY2017 150/171PS [GV6A] (EMS24XX) (OBD)

For Ford Mondeo 5: 2.0L Ecoboost GTDI 200PS (MEDG17) (OBD)

For Ford Mondeo 5: 2.5L Duratec Ti-VCT 150/171PS (OBD)

For Ford Explorer: 3.5L Ecoboost V6 GTDI 360PS (MEDG17) (OBD)

For Ford Explorer: 3.5L Cyclone V6 Ti-VCT 249/294PS (2011) (OBD)

For Ford Explorer: 3.5L Cyclone V6 Ti-VCT 249/294PS (2016) (OBD)

For Ford F150/250/350: 6.2L Boss V8, 5.0L Coyote V8 (OBD)

 

For Mazda: 1.6L Z6 AT (for Mazda3 2003+/1MB) (OBD)

For Mazda: 1.6L, 1.4L Z6/ZJ MT (for Mazda3 2003+/512KB) (OBD)

For Mazda: 1.3L ZJ (for Mazda Demio 2003-/512KB) (OBD)

For Mazda: 1.8L, 2.0L, 2.3L L8/LF/L3 (for Mazda3/6/CX7 2004+/1MB) (OBD)

For Mazda: 1.8L, 2.0L, 2.3L L8/LF/L3 (for Mazda6 2003-2004/512KB) (OBD)

For Mazda: 2.3L L3 USA (for Mazda6 -2004/512KB) (OBD)

For Mazda: 1.3L N3 (for Mazda RX8 2003-/512KB) (OBD)

For Mazda: 1.3L N3 (for Mazda RX8 -2008/512KB) (OBD)

For Mazda: 1.3L N3 (for Mazda RX8 2009-2012/1MB) (OBD)

For Mazda: 1.3L, 1.5L ZJ/ZY (for Mazda2 2011+) (OBD)

For Mazda: 1.5L ZY (for Mazda2 US 2011+) (OBD)

For Mazda: 1.6L Z6 (for Mazda3 2010+) (OBD)

For Mazda: 1.8L, 2.0L, 2.5L L8/LF/L5 (for Mazda6 2008+) (OBD)

For Mazda: 2.0L, 2.3L, 2.5L LF/L3/L5 (for Mazda3/5/CX7 2010+) (OBD)

For Mazda: 2.0L LF (for Mazda Biante 2013+/2MB) (OBD)

For Mazda: 1.5L, 2.0L, 2.5L SKYACTIV-G P5/PE/PY (for Mazda3/CX5/6 for Mitsubishi) (OBD)

For Mazda: 1.5L, 2.0L, 2.5L SKYACTIV-G P5/PE/PY (for Mazda3/CX5/6 Denso) (OBD)

For Mazda: 2.5T SKYACTIV-G PY (for Mazda CX9 for Mitsubishi) (OBD)

For Mazda: 2.2L SKYACTIV-D SH (for Mazda3/CX5/6 Denso) (OBD)

For Mazda: 1.6L Z6 (for Mazda3 2013+ for Denso) (OBD)

For Mazda: 1.5L, 2.0L, 2.5L SKYACTIV-G P5/PE/PY (for Mazda3/CX5/6 Denso Crypted) (OBD)

For Mazda: 2.2L SKYACTIV-D SH (for Mazda3/CX5/6 for Denso Crypted 2MB) (OBD)

For Mazda: 1.5L, 2.2L SKYACTIV-D S5/SH (for Mazda2/3/CX5/6 Denso Crypted 3.75MB) (OBD)

For Mazda: 1.6L Z6 (for Mazda3 2013+ for Denso Crypted) (OBD)

 

For Honda: Honda Generic Read-Only (OBD)

For Honda: Honda AT/CVT/DCT Generic Read-Only (OBD)

For Honda:(for Keihin SH7058/1MB) (OBD)

For Honda:(for Keihin SH72543/2MB MPC5554/2MB) (OBD)

For Honda:(for Keihin SH72546/3.75MB) (OBD)

For Honda:(for Keihin MPC5566/3MB) (OBD)

For Honda:(for Keihin TC1782/2.5MB) (OBD)

For Honda: AT/CVT/DCT (for Keihin 512KB) (OBD)

For Honda: AT/CVT/DCT (for Keihin 1MB) (OBD)

For Honda:(for Matsushita SH7058/1MB) (OBD)

For Honda:(for Matsushita SH72543/2MB) (OBD)

For Honda: (for Matsushita SH72543/2MB) [Test] (OBD)

For Honda: (for Panasonic TC179X/4MB) (OBD)

For Honda: AT/CVT/DCT (for Matsushita 512KB) [Test] (OBD)

For Honda:(for Continental MPC5554/2MB) (OBD)

For Honda:(for Hitachi SH7058/1MB) [Test] (OBD)

For Honda:(for Hitachi SH7059/1.5MB) [Test] (OBD)

For Honda: Accord 3.5L 2013+ (for Hitachi SH72543/2MB) (OBD)

For Honda:(for Hitachi MPC5554/2MB) [Test] (OBD)

For Honda: (for Bosch EDC17CP06/EDC17CP16/2MB) [Test] (OBD)

For Honda: (for Bosch MED17.9.3/4MB) [Test] (OBD)

For Honda: Accord 7 2003-2005 (for Matsushita RBA/RBB/RBG SH7055/512KB) (OBD)

For Honda: Accord 7 2006-2007/TSX 2004-2005 (for Matsushita RBA/RBB/RBG SH7055/512KB) (OBD)

For Acura: TSX 2006 (for Matsushita RBB A56-A62 SH7058/1MB) (OBD)

For Honda: for Accord/for CR-V/for Element/for Legend/for Odyssey/for Ridgeline (for Keihin SH7058/1MB) (OBD)

For Honda: for Accord/for Element/for Inspire (for Keihin SH7055/512KB) (OBD)

For Honda: for Legend/for Acura TL 2005-2007 (for Keihin RJA/RDA SH7058/1MB) (OBD)

For Honda: CR-V 2002/2005-2007 (for Keihin PPA/PNL SH7058/1MB) (OBD)

For Honda: for Fit/for Jazz/for Airwave 2001-2007 (for Keihin OKI ML66Q592/192KB) (OBD)

For Acura: MDX 2003-2007 (for Motorola RDJ SH7055/512KB) (OBD)

For Honda: Accord 7 USA (for Motorola RCA/RCB/RCE SH7055/512KB SH7058/1024K) (OBD)

 

For Nissan: EFI 705415N ( SH7054/384KB) (OBD)

For Nissan: EFI 705507N (UJ/ SH7055/512KB) (OBD)

For Nissan: EFI 705513N ( SH7055/512KB) (OBD)

For Nissan: EFI 705520N ( SH7055/512KB) (OBD)

For Nissan: EFI 705821N ( SH7058/1MB) (OBD)

For Nissan: EFI 705823N ( SH7058/1MB) (OBD)

For Nissan: EFI 705826N ( SH7058/1MB) (OBD)

For Nissan: EFI 705524N (for Almera Classic) ( SH7055/512KB) (OBD)

For Nissan: EFI 705529N (for Almera Classic) ( SH7055/512KB) (OBD)

For Nissan: EFI Generic Read-Only () (OBD)

For Nissan: EFI SH705519N ( SH7055/512KB) (OBD)

For Nissan: EFI SH705822N, SH705828N ( SH7058/1MB) (OBD)

For Nissan: EFI SH705927N ( SH7059/1.5MB) (OBD)

For Nissan: EFI SH725331N ( SH72531/1.25MB) (OBD)

For Nissan: EFI S7253332N ( SH72533/2MB) (OBD)

For Nissan: EFI SH72533 Gen 2 (2014+) for Calibration ( SH72533/2MB) (OBD)

 

For Renault: for Koleos/for Latitude 2.5 SH705822N ( SH7058/1MB) (OBD)

For Renault: for Koleos 2 2.5L S7253332N ( SH72533/2MB) (OBD)

For Renault: for Samsung 1.6T ( SH72533/2MB) (OBD)

For Renault: 1.5L dCi DCM 1.2 K-Line (ST10/512KB) (OBD)

For Renault: 1.5L dCi DCM 1.2 CAN-bus (ST10/512KB) (OBD)

For Renault: 1.5L dCi DCM 3.4 (SH7059/1536KB) (OBD)

For Renault: 1.5L dCi SID 301/303/304 (MPC562/2MB) (OBD)

For Renault: 1.5L dCi SID 305/306 (TC1766/1504KB) (OBD)

For Renault: 1.5L dCi SID 307 (TC1767/2MB) (OBD)

For Renault: For Renault 2.3L dCi SID 309 (TC1767/2MB) (OBD)

 

For Nissan: For Nissan 2.3L dCi SID 309 (TC1767/2MB) (OBD)

For Nissan: 1.2T EMS3155 UDS (TC1782/2.5MB) (OBD)

For Nissan: 1.5L dCi SID309 UDS (TC1767/2MB) (OBD)

 

For Subaru: for Forester, for Impreza, for Legacy 1998-2002 K-Line (UJ WA12212920/128KB) (OBD)

For Subaru: for Forester, for Impreza, for Legacy 2000-2002 K-Line (UJ WA12212930/256KB) (OBD)

For Subaru: for Forester, for Impreza, for Legacy 2002-2005 K-Line (UJ/ WA12212940/384KB) (OBD)

For Subaru: for Forester, for Impreza, for Legacy 2002-2005 K-Line (UJ/ WA12212970/512KB) (OBD)

For Subaru: for Forester 2006, for Impreza 2006-2007 K-Line ( WA12212970/512KB) (OBD)

For Subaru: For 2007-2008, Imp 2008+, Leg 2006+ CAN ( WA12212970/512KB) (OBD)

For Subaru: Forester 2009-2011/Legacy 2010-2011 K-Line ( SH7058/1MB) (OBD)

For Subaru: for Forester 2009-2011/for Legacy 2010-2011 CAN ( SH7058/1MB) (OBD)

For Subaru: for Forester 2013+ CAN ( SH7059/1.5MB) (OBD)

For Subaru: for Forester 2013+ CAN ( SH72543/2MB) (OBD)

For Subaru: 2.5L, 3.0L, 2.0T, 2.5T  2003+ K-Line (SH7055/512KB) (OBD)

For Subaru: 2.5L, 3.0L, 2.0T, 2.5T  2003+ K-Line (SH7055S/512KB) (OBD)

For Subaru: 2.5L, 3.0L, 2.0T, 2.5T  2003+ K-Line (SH7058/1MB) (OBD)

For Subaru: 2.5L, 3.0L, 2.0T, 2.5T  2007+ CAN-bus (SH7058S/1MB) (OBD)

For Subaru: 2.0L, 2.5L, 3.0L, BRZ  2013+ CAN-bus (SH72531/1.25MB) (OBD)

For Subaru: 1.6L, 2.0L DI  2018+ CAN-bus (1N83M/1.5MB) (OBD)

For Subaru: 2.0L  Diesel Euro 4 CAN-bus (SH7058S/1MB) (OBD)

For Subaru: 2.0L  Diesel Euro 5 CAN-bus (SH7059/1.5MB) (OBD)

For Subaru: 2.0L  Diesel Euro 6 CAN-bus (SH72543/2MB) (OBD)

 

For Kia/for Hyundai: 1.1L, 1.4L, 2.5L CRDI (DCM3.7AP) (OBD)

For Chevrolet: 2.0L, 2.2L CDTI (DCM3.7) (OBD)

For SsangYong: 2.0L XDI (DCM3.7AP) (OBD)

For VAG: 1.2L TDI (DCM3.7) (OBD)

 

For Mitsubishi: for MH Generic Read-Only (OBD)

For Mitsubishi: Colt MT (MH8304F/512KB) (OBD)

For Mitsubishi: Colt AT (MH8304F/768KB) (OBD)

For Mitsubishi: Galant 9 2.4L (2005-) (MH8304F/768KB) (OBD)

For Mitsubishi: Pajero MT (2007-) (MH8302F/512KB) (OBD)

For Mitsubishi: Pajero AT (2007-) (MH8304F/768KB) (OBD)

For Mitsubishi: Pajero Sport (2010-) (MH8106F/1MB) (OBD)

For Mitsubishi: Lancer X 1.5L (2007-), Outlander XL JDM (MH8104F/512KB) (OBD)

For Mitsubishi: ASX (-2014), Lancer X 1.6/1.8/2.0L, Outlander XL (MH8106F/1MB) (OBD)

For Mitsubishi: ASX (2014-), Mirage, Outlander 3 (2013-) (MH8115F/1.25MB) (OBD)

For Mitsubishi:  Diesel (SH7058/SH7058S/1MB SH7059/1.5MB) (OBD)

For Mitsubishi: CVT Lancer X/ASX 1.8/2.0L, Outlander XL/3 2.0/2.4L (MH8104F/512KB MH8106F/1MB) (OBD)

For Mitsubishi: AT Pajero Sport (2010-), Lancer X 1.5/1.6L (MH8102F/512KB) (OBD)

For Mitsubishi: AT Outlander XL 3.0L (MH8104F/512KB) (OBD)

For Mitsubishi: AT Pajero 4 (2007-) (Aisin/512KB) (OBD)

For Mitsubishi: TC-SST Getrag 6DCT470 [Test] (OBD)

For Mitsubishi: Getrag 6DCT470 Boot (MICRO) [Test] (OBD)

For Mitsubishi: Getrag 6DCT470 Boot (EEPROM) [Test] (OBD)

For Mitsubishi: K-Line/Bootloader (MH720xF/MH810xF/MH820xF/MH830xF) (OBD)

For Mitsubishi: K-Line Bootloader (MH8115F) (OBD)

 

China: For Chery/for Great Wall/for Lifan ME17 (ME17.8.8) (OBD)

China: For Geely/for Great Wall/for LuxGen MT80 K-Line Calibration (MT80) (OBD)

China: For Geely/for Great Wall/for LuxGen MT80 CAN-bus (MT80) (OBD)

China: For Great Wall 2.0L TD (DCM3.7) (OBD)

 

For Toyota: 76F0038/39/40/70/85, MPC565, SH72512 CAN-bus (OBD)

For Toyota: 76F0038/39/40/50/70/85 GearBox CAN-bus (OBD)

For Toyota: 76F0038/39/40/50/70/85 HV Control CAN-bus (OBD)

For Toyota: 76F0004/12/23/38/39/40/70/85, MPC565 K-Line (OBD)

For Toyota: 76F0004/12/23/38/39/40/70/85, MPC565 K-Line New (OBD)

For Toyota: 76F0004/12/23/38/39/40/70/85 K-Line JDM (OBD)

For Toyota: 76F0196/198/199/219 CAN-bus (OBD)

For Toyota: 76F0196/198/199/219 P5-CAN-bus (OBD)

For Toyota: 76F0199 GearBox P5-CAN-bus (OBD)

 

For Denso:

SH7055/SH7058(S)/SH7059 FLASH (512KB/1024KB/1536KB) (JTAG)

SH7055/SH7058(S)/SH7059 FLASH 250Kbps (512KB/1024KB/1536KB) (JTAG)

For Mitsubishi/For Nissan/For Subaru Diesel SH7058(S)/SH7059 EEPROM (86) (JTAG)

For Nissan Diesel SH7055 EEPROM (56) (JTAG)

For Mazda3 Z6 -2009 SH7055/SH7058 EEPROM (56) (JTAG)

For Subaru Metal-Case SH7055/SH7058 EEPROM (56) (JTAG)

For Subaru Plastic-Case SH7058 EEPROM (86) (JTAG)

For Subaru Plastic-Case SH7058 EEPROM (56) (JTAG)

For Subaru Plastic-Case SH7058S EEPROM (86) (JTAG)

For Subaru Plastic-Case SH7058S EEPROM (56) (JTAG)

For Suzuki Liana/for Jimny SH7055 EEPROM (56) (JTAG)

For Suzuki SH7055/SH7058 EEPROM (56) (JTAG)

For Suzuki SH7058S EEPROM (56) (JTAG)

For Volvo SH7058 EEPROM (56) (JTAG)

For Opel 1.7L CDTI SH7055 EEPROM (66) (JTAG)

For Opel 1.7L CDTI SH7058/SH7059 EEPROM/1 (86) (JTAG)

For Opel 1.7L CDTI SH7058/SH7059 EEPROM/2 (86) (JTAG)

For Opel 1.7L CDTI SH7058/SH7059 EEPROM/3 (86) (JTAG)

For Opel 1.7L CDTI SH7059 EEPROM/4 (86) (JTAG)

 

For Fuso Canter K-Line (EDC7C4-6/EDC16C31) (OBD)

For Fuso Canter CAN-bus (EDC7C4-6/EDC16C31) (OBD)

For Fuso Canter Euro 5 CAN-bus (EDC17CP15) (OBD)

For Fuso Canter Euro 5 CAN-bus (EDC17CP52) (OBD)

لیست پشتیبانی از ایسیو خودرو ها

Toyota:

Module 35

Toyota/Lexus/Scion/Hino
76F0038/39/40/70/85, MPC565/SH72512/SH72544 CAN-bus
76F0038/39/40/50/70/85 GearBox CAN-bus 
76F0038/39/40/50/70/85 HV Control CAN-bus 
76F0004/23/38/39/40/70/85, MPC565 K-Line
Writing, checksum correction.

Module 46
Toyota/Lexus/Scion/Hino 2 Generarion 
76F0196/198/199/219 CAN-bus
Writing, checksum correction.
76F0196/198/199/219 P5-CAN-bus 
76F0199 GearBox P5-CAN-bus 
Reading, writing, checksum correction.

Module 74 (NEW)
Toyota/Lexus Gen 3
R7F701202 P5-UDS
Reading, writing, checksum correction

-Honda

Module 12
Honda/Acura CAN-bus

Honda: Honda PGM-FI Generic Read-Only
Honda: Honda AT/CVT/DCT Generic Read-Only
PGM-FI (Keihin SH7058/1MB)
PGM-FI (Keihin SH72543/2MB)
PGM-FI (Keihin SH72546/3.75MB)
PGM-FI (Keihin MPC5566/3MB)
PGM-FI (Keihin TC1782/2.5MB)
AT/CVT/DCT (Keihin 512KB)
AT/CVT/DCT (Keihin 1MB) 

PGM-FI (Matsushita SH7058/1MB)
PGM-FI (Matsushita SH72543/2MB)
PGM-FI 2013+ (Matsushita SH72543/2MB) (Test)
PGM-FI (Panasonic TC179X/4MB)
AT/CVT/DCT (Matsushita 512KB) (Test) 
Honda: PGM-FI (Continental MPC5554/2MB) 
PGM-FI (Hitachi SH7058/1MB) (Test)
PGM-FI (Hitachi SH7059/1.5MB) (Test)
PGM-FI (Hitachi SH72543/2MB)
PGM-FI (Hitachi MPC5554/2MB) (Test)
AT/CVT/DCT (Hitachi SH72531/1280KB)
Reading, writing, checksum correction.


Module 13
Honda/Acura K-Line 

Honda: Accord 7 2003-2005 (Matsushita RBA/RBB SH7055/512KB)
Honda: Accord 7 2006-2007/TSX 2004-2005 (Matsushita RBA/RBB SH7055/512KB) 
Acura: TSX 2006 (Matsushita RBB A56-A62 SH7058/1MB)
Honda: Accord/CR-V/Element/Legend/Odyssey/Ridgeline (Keihin SH7058/1MB)
Honda: Element/Inspire (Keihin SH7055/512KB) 
Honda: Legend/Acura TL 2005-2007 (Keihin RJA SH7058/1MB)
Honda: CR-V 2002/2005-2007 (Keihin PPA/PNL SH7058/1MB)
Honda: Fit/Jazz/Airwave 2001-2007 (Keihin OKI ML66Q592/192KB)
Acura: MDX 2003-2007 (Motorola RDJ SH7055/512KB)
Honda: Accord 7 USA (Motorola RCA SH7055/512KB SH7058/1024K)
Only writing, checksum correction. Stock files database included!

Module 66 (NEW)
Honda Bosch

PGM-FI (Bosch EDC17CP06/EDC17CP16/2MB)
Writing, checksum correction.
PGM-FI (Bosch EDC17CP50/4MB) [Unlocked]
PGM-FI (Bosch EDC17C58/4MB) [Unlocked]
PGM-FI (Bosch EDC17C72/2.5MB) [Unlocked]
PGM-FI (Bosch MED17.9.3/4MB) [Unlocked]
PGM-FI (Bosch ME17.9.55/1.5MB) [Unlocked]
Writing after unlocking with Module 53 or 71, checksum correction.Kia/Hyundai

Module 19

Kia/Hyundai: 1.4L, 1.6L (M(G)7.9.8)
Kia/Hyundai: 1.1L-1.6L (M(G)7.9.7)
Only writing, checksum correction. 

Kia/Hyundai: 1.4L, 1.6L (ME17.9.11/12/13)
Kia/Hyundai: 1.4L, 1.6L (ME(G)17.9.21)
Kia/Hyundai: 1.6L, 3.0L (ME17.9.2/ME(D)(G)17.9.8)
Reading, writing, checksum correction.

Module 30
Kia/Hyundai SIM2K

2.0L, 2.4L (SIM2K-140)
2.0L, 2.5L (SIM2K-D160)
2.0L, 2.4L (SIM2K-141/142/341)
2.0L (SIM2K-C201)
2.0L, 2.0T (SIM2K-240/241/242/245)
Reading, writing, checksum correction. 

Module 34
Kia/Hyundai EDC15/EDC16

2.0L, 2.5L CRDI K-Line (EDC15C7)
2.0L, 2.2L, 2.5L CRDI K-Line Calibration (EDC16C39)
3.0L CRDI K-Line Calibration (EDC16CP34) 
Reading, writing, checksum correction.
2.0L, 2.2L, 2.5L CRDI (EDC16C39)
3.0L CRDI (EDC16CP34)
Writing, checksum correction.

Module 36
Kia/Hyundai EDC17

1.6L, 2.0L CRDI (EDC17C08/TPROT3) 
2.0L, 2.2L CRDI (EDC17CP14/TPROT3) 
2.0L, 2.2L CRDI (EDC17CP14/TPROT11)
1.6L, 2.0L CRDI (EDC17C53)
2.2L CRDI (EDC17C57) (after unlocking with Module 53 or 71)
Reading, writing, checksum correction.


Module 40
Kia/Hyundai SIMK

2.0L, 2.7L K-Line (SIMK-41/43) 
2.0L, 2.4L CAN (SIMK-43/SIM2K-47)
Reading, writing, checksum correction.

Module 52
Kia/Hyundai Delphi MT38/86 

2.7L, 3.3L, 3.8L (MT38/CAN) 
Writing, checksum correction.
2.7L, 3.3L (MT38/K-Line)
2.7L, 3.3L, 3.8L (MT38/BSL) 
3.3L, 3.8L, 5.0L (MT86) 
Reading, writing, checksum correction.

Module 54
Delphi DCM3.7/AP (SH72513/72543/72544)

Kia/Hyundai 2.5L CRDI (DCM3.7AP) 
Opel/Chevrolet 2.0L, 2.2L CDTI (DCM3.7) 
SsangYong 2.0L XDI (DCM3.7AP) 
VAG 1.2L TDI (DCM3.7) 
Great Wall/Haval 2.0L TD (DCM3.7)
Reading, writing, checksum correction.

Module 55
Kia/Hyundai Kefico/Denso
Kia/Hyundai 2.5L CRDI (SH72546)
Reading, writing, checksum correction.
Module 61
Kia/Hyundai CPGDSH/CPEGD
1.6L (CPGDSH2.24.1/CPEGD2.20.1/UDS
Reading, writing, checksum correction.

F-ord

Module 20
Ford Focus 2/Fiesta/Fusion (automatic transfer for VID area) 
Ford Focus 2: 1.4L, 1.6L Duratec 85/100/115PS (SIM28/29)
Ford Focus 2: 1.8L, 2.0L Duratec HE 125/145PS (ESU131/411/418) 
Ford Focus 2: 1.8L, 2.0L Duratorq Lynx/DW10C (SID202/SID206)
Ford Fiesta/Fusion: 1.4L, 1.6L Duratec 85/100PS (SIM210)
Ford Focus 2 ST: 2.5L Duratec I5 225PS (ME9.0) 
Reading, writing, checksum correction. 
Ford Kuga 1: 2.5L Duratec I5 200PS (ME9.0)
Writing, checksum correction. 

Module 32
Ford Focus 3 2015, Ford Explorer 2016, Ford Kuga 2 2017 
Ford Fiesta: 1.0L Ecoboost GTDI 100/125PS [C1BA] (MED17)
Ford Focus 3 2015: 1.0L Ecoboost 2015+ GTDI 100/125PS [DA6A] (MED17) 
Ford Focus 3 2015: 1.5L Ecoboost 2015+ GTDI 150/180PS [FV6A] (EMS2510/EMS2511)
Ford Kuga 2 2017: 1.5L Ecoboost 2015+ GTDI 150/180PS [FV6A] (EMS2510/EMS2511)
Ford Explorer 2016: 3.5L Cyclone V6 Ti-VCT 249/294PS (2016)
Ford Mondeo 5: 1.5L Ecoboost GTDI MT 150/180PS (MED17)
Ford Mondeo 5: 2.5L Duratec Ti-VCT 150/171PS [GV6A] (EMS24XX)
Reading, writing, checksum correction. 

Module 73
Ford MG1  
Ford F-150: 3.5L Ecoboost V6 (MG1CS015) [HL3A]
Ford Fiesta 8: 1.5L Ecoboost MT (MG1CS016) [JX6A]
Ford Focus 4: 1.0L, 1.5L Ecoboost MT (MG1CS016) [JX6A]
Ford Focus 4: 1.5L Ecoboost AT (MG1CS017) [JX6A]
Ford Mustang 6: 2.3L Ecoboost (MG1CS017) [JR3A]
Ford Mustang 6: 5.0L Coyote V8 (MG1CS019) [JR3A]
Reading, writing, checksum correction


V-AG

Module 57
SIMOS 8/10/11/PCR2.1

2.8L V6 FSI (SIMOS8.1)
3.2L V6 FSI (SIMOS8.2)
Reading, writing, checksum correction.

3.0L V6 TFSI (SIMOS8.3)
3.0L V6 TFSI (SIMOS8.4)
3.0L V6 TFSI (SIMOS8.5)

Virtual reading, writing, checksum correction.
2.8L V6 FSI (SIMOS8.6)
Reading, writing, checksum correction (map area reading/writing after unlocking in BSL!)

SIMOS8.6 (EEPROM/UNLOCK/BSL) 
Reading, writing (EEPROM reading/writing, ECU unlocking)

1.2L TSI (SIMOS10)
1.2L MPI (SIMOS11)
Virtual reading, reading, writing, checksum correction.

1.6L TDI (PCR2.1) 
Reading, writing, checksum correction (map area reading/writing after unlocking in BSL!)

PCR2.1 (EEPROM/UNLOCK/BSL) 
Reading, writing (EEPROM reading/writing, ECU unlocking).


جهت مشاوره و خرید دستگاه با شماره 02166091726 تماس حاصل نمائید.


جهت ارتباط تلگرامی با ای دی @aramiscar یا با شماره 09221237323 تماس داشته باشید.


برای عضویت در اینستاگرام آرامیس کار اینجا کلیک نمائید.


برای عضویت در کانال تلگرام اینجا کلیک نمائید.


کانال آپارات


کانال یوتیوب

KTM OBD

منابع خاص

رتبه 

پروگرامر خوب KTM

کلا KTM ها جزو بهترین پروگرامر ها هستن همشون عالین

رتبه 

KTM OBD

جزو حرفه ای ترین دستگاه های پروگرامر ایرانه

نوشتن یک دیدگاه