آموزش صافکاری

در این بخش تمامی فیلم ها  و مطالب آموزشی مربوط به صافکاری بیرنگ با ابزار پی دی ار pdr ، میبه های صافکاری و چوموک و تگرگ کش های چسبی و دستگاه های نقطه جوش

مطالب جدید وبلاگ

آموزش کار با میله صافکاری و ابزار چسبی-نمونه کار شماره 11

آموزش کار با میله پی دی آر و تگرگ کش چسبی صافکاری بیرنگ با ابزار مدرن PDR-نمونه کار شماره 11
1399-11-29 0 دیدگاه
یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جولای آگوست سپتامر اوکتبر نوامبر دسامبر

آموزش صافکاری درب عقب فولکس پولو-نمونه کار شماره 10

آموزش صافکاری بیرنگ با میله پی دی آر صافکاری درب عقب فوکس پولو-نمونه کار شماره 10
1399-11-29 0 دیدگاه
یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جولای آگوست سپتامر اوکتبر نوامبر دسامبر

آموزش صافکاری بیرنگ گلگیر کرایسلر-نمونه کار شماره 9

آموزش صافکاری بیرنگ با ابزار PDR صافکاری بیرنگ گلگیر کرایسلر-نمونه کار شماره 9
1399-11-29 0 دیدگاه
یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جولای آگوست سپتامر اوکتبر نوامبر دسامبر

آموزش صافکاری BMW Z3 با میله پی دی آر-نمونه کار شماره 8

آموزش صافکاری بیرنگ با ابزار مدرن PDR صافکاری درب BMW Z3 -نمونه کار شماره 8
1399-11-29 0 دیدگاه
یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جولای آگوست سپتامر اوکتبر نوامبر دسامبر

آموزش صافکاری درب فولکس POLO با میله پی دی آر-نمونه کار شماره 7

آموزش صافکاری درب فولکس POLO با میله پی دی آر نمونه کار شماره 7-صافکاری با میله PDR
1399-11-28 0 دیدگاه
یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جولای آگوست سپتامر اوکتبر نوامبر دسامبر