لاستیک درار سواری | قیمت دستگاه لاستیک درآر سواری | خرید دستگاه لاستیک در بیار خودرو

لاستیک درار سواری

لاستیک درار سواری

آرامیس کار تامین کننده انواع لاستیک درار سواری. دستگاه های درآر لاستیک سواری دارای انواع مختلف در امکانات و اندازه رینگ هستند. دستگاه های لاستیک درار سواری معمولا تا رینگ 24 را پوشش میدهند و البته معمولا و اغلب لاستیک درار ها بین رینگ 10 تا 22 تولید میشوند و دستگاه های گرانتر هستند که تا رینگ 24 را پوشش میدهند. هلپی دار بودن دستگاه یکی دیگر از آپشن های لاستیک درار میباشد. البته 3 یا 4 پدال بودن در خرید لاستیک درار بروی قیمت دستگاه تاثیر بسزایی دارد.

لاستیک درآر خودروی سواری

دوباره جستجو کنید

Back to home