لاستیک درار سنگین | قیمت لاستیک درار کامیونی | خرید لاستیک درار لودری

لاستیک درار سنگین

لاستیک درار سنگین

آرامیس کار تامین کننده لاستیک درار سنگین. دستگاه های لاستیک درار سنگین دارای انواع ایستاده و خوابیده از لحاظ ساختار و دارای دو نوع کامیونی و لودری از لحاظ کاربرد هستند. لاستیک درارهای لودری قابلیت استفاده برای لاستیک های کامیون نیز هستند و البته قیمت لاستیک درار لودری بالاتر از مدل های کامیونی هستند.

لاستیک درار کامیونی و لودری

دوباره جستجو کنید

Back to home