بالانس چرخ | خرید دستگاه بالانس تایر خودرو | قیمت دستگاه بالانس درجا دیجیتال مانیتوری

بالانس چرخ

بالانس چرخ

آرامیس کار تامین کننده انواع دستگاه بالانس چرخ خودروهای سبک و سنگین. دستگاه های بالانس چرخ خودرو دارای دودسته سواری و کامیونی هستند. اصولا دستگاه های بالانس سواری دارای دو مدل دیجیتال و مانیتوری هستند و البته قابلیت هایی مانند اندازه گیری اتوماتیک فاصله چرخ و همچنین ماکزیمم سرعت بالانس جو پارامترهایی هستند که در هنگام خرید بر روی قیمت بالانس چرخ تاثیر میگذارد. بالانس چرخ کامیونی نیز به همین صورت بوده و البته تلرانس خطا در اعلام میزان وزنه های بالانس یکی از نکات حائز اهمیت در بالانس های چرخ هستند.

بالانس چرخ سواری و کامیونی

دستگاه بالانس چرخ سواری

دستگاه بالانس چرخ سواری

آرامیس کار تامین کننده...

بالانس چرخ کامیونی

بالانس چرخ کامیونی

آرامیس کار تامین کننده انواع...

دوباره جستجو کنید

Back to home