ساکشن روغن موتور | قیمت دستگاه مکش روغن موتور | خرید دستگاه ساکشن روغن برقی و بادی

ساکشن روغن موتور

ساکشن روغن موتور

آرامیس کار تامین کننده انواع دستگاه ساکشن روغن موتور بادی و برقی. دستگاه های ساکشن روغن موتور اساسا دارای دو نوع برقی و بادی هستند. و هر کدام از آن ها خود دارای انواع مدل های مختلف دیگر هستند. به طور مثال در مدل برقی دارای دو نوع تک منظوره و دو منظوره هستند. در مدل های بادی نیز ظرفیت مخزن اصلی یکی از نکات اصلی است که خریداران به آن توجه میکنن و قیمت دستگاه ساکشن روغن موتور با توجه به ظرفیت مخزن تخلیه تغییر میکند.

دستگاه ساکشن روغن

دوباره جستجو کنید

Back to home