جک قیچی دوبل | خرید جک قیچی مخصوص تنظیم فرمان | خرید بالابر قیچی تنظیم فرمان

جک قیچی دوبل

جک قیچی دوبل

آرامیس کار تامین کننده انواع جک قیچی دوبل مخصوص تنظیم فرمان خودرو. جک قیچی مخصوص تنظیم فرمان خودرو دارای یک جک ثانویه قیچی برای آزاد کردن چرخ ها و دارای تجهیزات مخصوص تنظیم فرمان مانند صفحات لغزنده و ساید الیپ برای چرخ های عقب هستند.

جک قیچی مخصوص تنظیم فرمان

دوباره جستجو کنید

Back to home