دستگاه میزان فرمان | قیمت دستگاه تنظیم فرمان خودرو | خرید میزان فرمان 3 بعدی

دستگاه میزان فرمان

دستگاه میزان فرمان

آرامیس کار تامین کننده انواع دستگاه های تنظیم فرمان خودرو. این دستگاه ها دارای انواع مختلفی هستند. دستگاه های سنسوری بلوتوثی و دستگاه تنظیم فرمان 3d سه بعدی. مدل های بلوتوی دارای انواع 4، 6 و 8 سنسوره هستند و مدل های 3d بسته به قدرت دوربین ها دارای انواع مختلفی هستند.

دستگاه تنظیم فرمان خودرو

دوباره جستجو کنید

Back to home